דרישות ואפקט ההתקנה של כלוב גלגול תיל

כלוב גלגול חוט, כלוב גלגול תיל רכבת במהירות גבוהה, כלוב גלגול חוטי רכבת וכו' הם בהתאם לדרישות הטכניות של שרטוטי ייחוס קו רכבת 2012-8001 ייצור, מכירה והתקנה של כלוב מתגלגל הוא סוג חדש של ציוד מגן ברכבת ב בשנים האחרונות, כלוב גלגול תיל מחובר על ידי אבזם חיבור החוט על הגידים האורכיים המקובעים על התושבת, החיזוק האורך והתמיכה מחוברים באמצעות חוט פלדה מגולוון φ 2.5 מ"מ שנמשך קר במשך שתי הקפות ולאחר מכן מהודק ומתוקן.התמיכה נקבעת בעמוד ובאמצע הטווח של גדר מגן של 3 מ'.טווחים אחרים מוגדרים רק בחלק העליון של העמוד, וגדר התמיכה וההגנה מחוברים באמצעות חישוק התמיכה.עבור גדר המגן עם רשת מתכת מותקנת, כלוב גלגלת התיל מקובע ישירות על לוחית רשת המתכת האופקית וחוט באמצעות φ 2.5 מ"מ משיכה קרהחוט פלדה מגולווןאו אבזם חיבור חוט.

כלוב גלגול תיל

הכלוב גלגול תילמשמש לבידוד והגנה על המרחק מהמרעה, מסילת הברזל והכביש המהיר, וכן להגנה על מעגל דירות הגן, יחידות האיברים, המוצבים ושומרי הגבול.כלוב הגלגול התיל מקובע עם כרטיס החיבור התיל כל 120 מעלות לאחר מעגל החבל הדוקרני של הלהב.לאחר הפתיחה נוצרת רשת בטן הנחש.קוטר טבעת התיל של הלהב הוא 50 ס"מ, והמרחק של כל טבעת צלב הוא 20 ס"מ לאחר הפתיחה, והקוטר אינו פחות מ-45 ס"מ.


זמן פרסום: 19-04-22