סיור במפעל

1
worshop1
x3
4
7
2
x1
14
5
8
3
x2
DSCF7176
6
9